Prihlásenie/Registrácie

ODDIELY,KLUBY, ŠKOLY POZOR! Zaregistrujte sa ako klub a získajte lepšie ceny! Po registrácii obdržíte do 48 hod. autorizáciu pre prístup k zvýhodneným cenám.

Počítadlo návštev

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
Ochrana osobných údajov PDF Tlačiť E-mail

Ochrana osobných údajov

Od 25. mája 2018 je účinné Nariadenie Európskehio parlamentu a Rady /EÚ/ z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /ďalej len "GDPR"/.

Spolu s GDPR nadobudol účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov /ďalej len "Zákon"/.

Podľa Nariadenia GDPR sme upravili podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii v nižšieuvedenom dokumente.

 

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. V súlade s čl. 13 GDPR a §20 Zákona by sme radi poskytli podrobné informácie o tom na aké účely Vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte.

V nasledujúcich bodoch Vám poskytneme informácie o spracovaní Vašich osobných údajov :

Informácie o spracovaní osobných údajov v vedením súdnych, správnych, trestných a iných konaní

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

2.Účely a právne zákjlady spracovania osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, príjemcovania alebo kategórie príjemcov osobných údajov a obdobie, počas ktorého budú Vaše osobné údaje uschovávané

3.Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

4.Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

5.Práva dotknutej osoby

6.Odvolanie súhlasu

7.Ochrana osobných údajov

8.Spôsob získania osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov :

Názov : ŠPORTCENTRUM Senica,s.r.o

so sídlom: Jozefa Závodského 2595/22, 905 01 Senica, Slovenská republika

prevádzka: Nám. oslobodenia 11

IČO: 44231938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Volejbalové lopty


lopty pre školy

lopty pre minivolejbal

odľahčené lopty

oficiálna lopta V5M5000

FLISTATEC

  • Hádzanárske lopty

    Hádzanárske lopty
    MOLTEN nájdete
vo veľkostiach 0, 1 , 2 , 3
H2X5000 - oficiálna hracia lopta
česko-slovenskej ženskej súťaže
WHIL l
  • Basketbalové lopty

Basketbal je dominantou značky MOLTEN.

 

MOLTEN ponúka lopty od základných gumených

rady BGR až po najlepšiu oficiálnu loptu OH, MS,

ME /BGL7X, BGL6X/ vo všetkých veľkostiach.

 

 

logo footer   Powered by SLOVAKWEB.EU - (c) 2011
Váš košík je prázdny